Brave Akademia to wspólna nazwa dla działań edukacyjnych w ramach Brave Festival i Brave Kids. Dzielenie się wiedzą zawsze było jednym z najważniejszych motorów działań naszego festiwalu. Dlatego z roku na rok staramy się włączać do programu coraz więcej wątków edukacyjnych.

Brave Akademia to działania edukacyjne, warsztatowe, integracyjne i ekologiczne.

Te pierwsze to przede wszystkim konferencje, współorganizowane z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, które od 2015 roku towarzyszą Brave Festival. Naukowcy i praktycy przybliżają tematy, którym poświęcone są kolejne edycje naszego festiwalu. W tym roku mówić będą o różnych aspektach wykluczeń.

Warsztaty obecne były na Brave Festival od samego początku. Jednak podczas tegorocznej edycji zdecydowanie rozszerzamy ich program. Zaprosiliśmy artystów, którzy pokażą, jak różnie można rozumieć ciało, ruch i muzykę, często przybliżając też kontekst kulturowy i tradycyjny obszarów, z których się wywodzą.

 

Działania integracyjne rozwijamy przede wszystkim dzięki "Brave Together – twórczemu projektowi integracyjnemu", który ma na celu uruchomienie aktywności kulturalnej osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.

Na polu ekologii działamy z kolei od 2015 roku, sadząc drzewa we Wrocławiu. Podczas dotychczasowych akcji, z pomocą wrocławian, którzy chcą dbać o środowisko, udało nam się zasadzić ponad 5000 drzew.

Brave Akademię traktujemy jako pogłębienie i wzmocnienie naszych działań odbywających się w ramach Brave Festival i Brave Kids. Dzięki nim możemy zmieniać otaczającą nas przestrzeń.

Brave Warsztaty

Podczas tegorocznej Brave Akademii || Warsztaty skupimy się na sposobach, jakimi można budować poczucia wspólnoty na różnych poziomach, a także odkrywać własną tożsamość  poprzez muzykę, taniec i ruch. Uczestnicy Brave Akademii nauczą się, między innymi, jak w pełniejszy sposób wykorzystać potencjał własnego ciała – również w kontekście pracy w grupie. Wszystko to, by lepiej zrozumieć siebie.

 

 

 

Konferencja

Konferencje, współorganizowane z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, towarzyszą Brave Festival od 2015 roku. Naukowcy i praktycy przybliżają tematy, którym poświęcone są kolejne edycje festiwalu. W tym roku, podczas dwóch dni poprzedzających festiwal, wprowadzą słuchaczy w świat wykluczonych.

Niepełnosprawność, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie etniczne, orientacja i tożsamość seksualna, płeć, religia, pochodzenie społeczne, choroba, ubóstwo, używany język – to najczęstsze przyczyny wykluczeń. Każda z nich kryje w sobie kolejne rodzaje cech, przez które konkretni ludzie, a także całe społeczności są dyskryminowane.

Do tego wciąż dochodzą nowe grupy, które z takich czy innych względów jawią się jako obcy. Rodzą się nowe kategorie „innych”, których ci „normalni” nie rozumieją, boją się i nienawidzą. Powstają nowe przestrzenie, gdzie można wykluczonym dać jasno do zrozumienia, że w „naszym” świecie nie ma dla nich miejsca. Te same obszary dają możliwość tworzenia zupełnie nowych wykluczeń.

Różne są poziomy dyskryminacji: sankcjonowane prawem, mające źródło w tradycji, wynikające z braku wiedzy, nieograniczone przez granice polityczne i te całkiem lokalne. To, co dla nas wydaje się rzeczą naturalną, kilkaset kilometrów stąd może być podstawą do wyrzucenia kogoś poza nawias społeczności. I na odwrót, budząca w nas strach czy obrzydzenie inność, gdzie indziej może być najzwyklejszą rzeczą pod słońcem.

O tym i wielu innych sprawach będzie można posłuchać podczas dwudniowej konferencji Brave Festival „Wykluczeni”.

Miejsce konferencji: Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, sala 208

Termin: 29-30 czerwca 2016

Prof. Valeria Campos Salvaterra, filozof z Universidad Católica de Valparaíso w Chile, wprowadzi nas w świat wykluczeń w Ameryce Południowej widzianych z pewnego niekonwencjonalnego punktu widzenia.

Prof. Mirosław Kocur, reżyser, historyk i teoretyk teatru, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UWr, opowie o szaleńcach, głupkach, błaznach i opętanych, czyli o teatralnych konstruktach osób wykluczonych.

Jacek Schindler, założyciel Stowarzyszenia Nowa Idea, członek Ashoka Innovators for the Public, autor publikacji dotyczących teorii kultury, procesów aktywizacyjnych, ekologii, wraz z grupą współpracowników opowie o ścierających się we Wrocławiu różnych punktach widzenia dotyczących migrantów, uchodźców, mniejszości narodowych, obcych, innych.

Dr Dorota Koczanowicz, autorka publikacji dotyczących zagadnień estetycznych, sztuki i kultury współczesnej, wybitna teoretyczka sztuki jedzenia, opowie o wykluczeniach w kontekście żywienia i przygotuje specjalne wydarzenie kulinarne.

Katarzyna Jewtuch, doktorantka Instytutu Kulturoznawstwa UWr, podejmie temat alienacji współczesnych pracowników branży porno. Aktorki, reżyserki, badaczki, a nawet nieświadomie sfilmowane podczas seksu dziewczyny padają ofiarą wykluczenia i dyskryminacji.

Magda Podsiadły, dziennikarka, podróżniczka i doktorantka IAE PAN w Warszawie opowie o społecznościach w Burkina Faso, gdzie kobiety postrzegane są jako winne różnych nieszczęść przydarzających się członkom społeczności, oskarżane o czary i skazywane na wygnanie, a nawet na śmierć.

Aleksandra Bednarska, doktorantka Instytutu Kulturoznawstwa UWr, przerwie swoje wielomiesięczne badania terenowe nad kultami opętania w Kerali, żeby podczas konferencji zaprezentować zebrane w Indiach wstrząsające świadectwa wykluczeń.

Lucyna Kościelniak i Ewelina Moroń, doktorantki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistki od komunikacji „w trudnych warunkach”, opowiedzą o sytuacji osób głuchoniewidomych w Polsce. Życie z wadą wzroku lub słuchu wydaje się czymś niezwykle trudnym, a co w sytuacji gdy obie niepełnosprawności występują równocześnie?

Brave Ekologia

Chcemy mieć realny wpływ na to, co dzieje się z otaczającym nas środowiskiem, stąd pomysł sadzenia drzew we Wrocławiu. Akcję rozpoczęliśmy w 2015 roku. W maju i we wrześniu, na wrocławskich Osobowicach, powiększaliśmy tamtejszy las o nowe drzewa. W kwietniu 2016 roku pomagaliśmy w posadzeniu nowego lasu na dziesięciohektarowej działce na Świniarach. Dzięki wsparciu wielu wolontariuszy, korporacji i lokalnych instytucji udało nam się posadzić ok. 4000 dębów, lip, wiązów i modrzewi. Dzięki naszemu zaangażowaniu zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie „100 milionów drzew do 2017”, organizowanym przez fińską instytucję ENO Programme Association. W ciągu najbliższych lat będziemy dbać o posadzone drzewa, żeby mogły cieszyć kolejne pokolenia. W planach projektu Brave Ekologia jest też nasadzenie dużych drzew w samym centrum Wrocławia, a wszystko po to, by wzmocnić świadomość ekologiczną mieszkańców poprzez wspólne budowanie zielonej infrastruktury miasta, a także wziąć na siebie odpowiedzialność za kształtowanie środowiska, w którym żyjemy.

Brave Together

Założeniem projektu Brave Together, który rozpoczął się w kwietniu 2016 roku, jest integracja osób pełno- i niepełnosprawnych poprzez cykl warsztatów fotograficznych i dźwiękowych. Chcemy ułatwić dostęp osób niepełnosprawnych do kultury również dzięki ich aktywnemu uczestnictwu w Brave Festival. Działania Brave Together rozłożono na kilka miesięcy, co daje szansę na pogłębioną, realną integrację zaangażowanych ludzi (uczestników niepełnosprawnych i pełnosprawnych, prowadzących spotkania, terapeutów i wolontariuszy), ich edukację kulturalną i wspólną pracę nad pokazem efektów artystycznych projektu, który odbędzie się w październiku 2016 roku. Brave Together to przedsięwzięcie wielopłaszczyznowe: począwszy od wspólnych działań artystycznych niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, poprzez ich aktywne uczestnictwo w kulturze, aż do możliwości publicznej prezentacji działań.

Żywa Biblioteka

Zapraszamy wszystkich do przestrzeni, gdzie nie ma niewłaściwych pytań, gdzie każdy ma prawo być taki, jaki jest, gdzie zdobywamy się na odwagę rozmowy w cztery oczy z kimś, kogo nie znamy. 

Dziś, być może bardziej niż kiedyś, potrzeba nam wszystkim spotkać się razem, otworzyć, słuchać, milczeć, uczyć się nie oceniać i rozumieć, akceptować.

Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Diversja i Brave Festival - Przeciw wypędzeniom z kultury 2016 "Outcasts - Wykluczeni" daje niepowtarzalną okazję na poznanie m.in. takich Żywych Książek, jak Ateista, Były Więzień, Os. Ciemnoskóra, Os. Głuchoniewidoma, Uchodźczyni, Ukrainiec, W-skers, Żyd.

Przyjdźcie do Impartu 2 lipca 2016 roku i dajcie się otworzyć na wspaniałą inność, która czyni ten świat bardziej intrygującym.