Brave Akademia to wspólna nazwa dla działań edukacyjnych w ramach Brave Festival i Brave Kids. Dzielenie się wiedzą zawsze było jednym z najważniejszych motorów działań naszego festiwalu. Dlatego z roku na rok staramy się włączać do programu coraz więcej wątków edukacyjnych.

Brave Akademia to działania edukacyjne, warsztatowe, integracyjne i ekologiczne.

Te pierwsze to przede wszystkim konferencje, współorganizowane z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, które od 2015 roku towarzyszą Brave Festival. Naukowcy i praktycy przybliżają tematy, którym poświęcone są kolejne edycje naszego festiwalu. W tym roku mówić będą o różnych aspektach wykluczeń.

Warsztaty obecne były na Brave Festival od samego początku. Jednak podczas tegorocznej edycji zdecydowanie rozszerzamy ich program. Zaprosiliśmy artystów, którzy pokażą, jak różnie można rozumieć ciało, ruch i muzykę, często przybliżając też kontekst kulturowy i tradycyjny obszarów, z których się wywodzą.

 

Działania integracyjne rozwijamy przede wszystkim dzięki "Brave Together – twórczemu projektowi integracyjnemu", który ma na celu uruchomienie aktywności kulturalnej osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.

Na polu ekologii działamy z kolei od 2015 roku, sadząc drzewa we Wrocławiu. Podczas dotychczasowych akcji, z pomocą wrocławian, którzy chcą dbać o środowisko, udało nam się zasadzić ponad 5000 drzew.

Brave Akademię traktujemy jako pogłębienie i wzmocnienie naszych działań odbywających się w ramach Brave Festival i Brave Kids. Dzięki nim możemy zmieniać otaczającą nas przestrzeń.