Wolontariat

Fot. Tomasz Walków / www.wroclaw.pl

Rekrutacja wolontariuszy została zakończona. Zapraszamy w kwietniu 2017r. ;)1. Jak można zostać wolontariuszem Brave Festival?

Aby zgłosić się do wolontariatu przy BF należy zapoznać się z poniższymi informacjami oraz REGULAMINEM i zarejestrować się za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Kolejnym krokiem jest odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy rekrutacyjnej. Informacja o zaproszeniu na rozmowę wysłana zostanie drogą mailową. Rozmowy rozpoczną się w maju. 

  2. Na czym polega praca Wolontariusza podczas XII edycji Brave Festival?

Zadania wolontariuszy podczas Brave Festival są zróżnicowane. Każdemu z wolontariuszy na podstawie jego dotychczasowych doświadczeń i w porozumieniu z koordynatorem zostają przydzielone konkretne zadania w jednym z poniższych działów, stanowiących Strukturę Wolontariatu:

· wewnętrzne biuro festiwalowe

· centrum festiwalowe

· klub festiwalowy

· obsługa techniczna festiwalu

· obsługa widowni

· logistyka

· opieka nad artystami

· inne prace organizacyjne

Wolontariusz będzie pracował według ustalonego harmonogramu, pod kierunkiem koordynatora. Szczegółowe zasady pracy określone zostaną w odrębnym porozumieniu, zawartym między wolontariuszem a Stowarzyszeniem oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkań z koordynatorami poszczególnych działów.

3. Kiedy rozpoczyna się i kończy praca Wolontariusza?

Okres pracy wolontariusza zależy od działu, w którym dany wolontariusz będzie pracował. Tegoroczna XII edycja Brave Festival odbędzie się w terminie 1-16.07.2016 i właśnie na ten czas przypada większość działań wolontariuszy, jednak część z nich rozpocznie swoje działania na tydzień lub kilka tygodni przed festiwalem.

4. Czego oczekujemy od Wolontariuszy?

Podczas festiwalu korzystamy z pomocy ponad setki wolontariuszy i praca z każdego z nich jest bardzo ważna i cenna. Od wolontariuszy oczekujemy przede wszystkim zaangażowania oraz odpowiedzialnego podejścia do przyjętych na siebie obowiązków. Energia w działaniu będzie niewątpliwym atutem.

5. Jakie korzyści płyną z udziału w wolontariacie Brave?

Udział w wolontariacie Brave daje nie tylko możliwość aktywnego uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu, ale i zdobycia umiejętności i doświadczeń związanych z jego organizacją i przebiegiem. Wszystkim chętnym wystawiamy oficjalne zaświadczenie potwierdzające odbyty wolontariat. Wolontariusz otrzymuje również identyfikator, uprawniający go do wstępu na wydarzenia objęte programem festiwalu. Uczestnictwo w tych wydarzeniach, odbywa się w czasie wolnym od powierzonych mu obowiązków i na określonych zasadach.

6. Co dodatkowo zapewnia organizator?

Organizator zapewnia ubezpieczenie NW oraz szkolenia przed rozpoczęciem festiwalu. Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie wolontariusz pokrywa we własnym zakresie.

                       Zgłoś się i dołącz do ekipy Brave Festival!

 

 

 

Kontakt

Karolina Dukiel
wolontariat@bravefestival.pl